Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 05 2017

Jakiekolwiek było źródło mojej głupoty, jeszcze się nie wyczerpało.
— K.Vonnengut “Niedziela Palmowa”

November 29 2017

5151 269e 420
Reposted fromSkydelan Skydelan viagdziejestola gdziejestola

November 28 2017

6097 076d 420
Reposted fromkulamin kulamin viacoeurina coeurina

November 25 2017

4154 f6cd 420
To prawda, że znaleźć siebie to nieprosta sprawa. Kto wie, czy nie najtrudniejsza ze wszystkich spraw, jakie człowiek ma do załatwienia na tym świecie.
— Wiesław Myśliwski

November 13 2017

4199 b8ad 420
Reposted fromohsunbeam ohsunbeam viapoolun poolun

November 10 2017

Kochać to czasem nosić pod skórą odłamki starego lustra, w którym świat był dobrym miejscem.
— Idź sobie
Reposted fromwwannie wwannie viaquotes quotes
5401 ebbc 420
Reposted fromtfu tfu viacoffee coffee
0884 0ea3 420
Reposted fromsheismysin sheismysin viagdziejestola gdziejestola

November 04 2017

2342 eaba 420
Reposted fromluksfer luksfer viamglistyporanek mglistyporanek

October 28 2017

Aby wyrosły nam skrzydła, każdego dnia musimy rzucać się w przepaść.
— Kurt Vonnegut

October 20 2017

6172 2729 420

ghostlywatcher:

Opera Garnier. Paris, France.

Reposted fromhawke hawke viaholymoly holymoly
1100 ca68 420
Zadura
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viapoolun poolun
4539 0a74 420
Reposted fromfantom fantom viagdziejestola gdziejestola
3342 ba02 420
Reposted fromzciach zciach viapoolun poolun

October 15 2017

9704 05c2 420
Reposted frompannaamy pannaamy viagdziejestola gdziejestola

October 11 2017

7982 2c05 420
Reposted fromcourtney97 courtney97 viagdziejestola gdziejestola
-Świat się wtedy Pani nie załamał?
-Załamał kompletnie. Ale człowiek trochę te ruiny przydepcze i ruszy dalej.
— Joanna Chmielewska w ,,W roli głównej''
Reposted fromaynis aynis viakeepcreepy keepcreepy

October 08 2017

9974 4584 420
Reposted fromdailylife dailylife vialoveveryone loveveryone
1197 8eee 420
Reposted fromnyaako nyaako viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl