Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 21 2018

Największe miłości, to te których nigdy nie było.
— Ochocki
Reposted fromxcvbz xcvbz vialavendova lavendova

October 14 2018

Bywają cisze, które nie mają nic wspólnego ze spokojem. 
— Michelle Paver
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viawonderwall wonderwall

October 09 2018

Byłam już kiedyś w tym miejscu, mówię sobie. Byłam już bardziej samotna, bardziej niepocieszona, bardziej zrozpaczona niż teraz. Już tutaj byłam i przetrwałam. Tym razem też jakoś przez to przejdę.
— Tahereh Mafi - Dar Julii

October 07 2018

Nie bądź niczyim sloganem. Jesteś czystą poezją.
— 28 dni
Reposted fromlovvie lovvie viawonderwall wonderwall

October 02 2018

Robienie pierwszego kroku w ważnym dla nas kierunku przypomina pierwszy krok gdy zbiega się ze stromej góry. Albo się zabijesz albo będzie fajnie.
— Aleksandra Steć

September 30 2018

1397 f5db 420

louieabellera:

Lisbon

Reposted fromunmadebeds unmadebeds viawonderwall wonderwall
Najlepszym uczuciem na tej planecie jest czuć spokój duszy. Żadnego stresu, strachu, nieustannego rozmyślania - po prostu spokój.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagdziejestola gdziejestola

September 24 2018

5887 ba46 420

September 14 2018

Wielkie talenty marnują się z powodu braku odwagi.
— Og Mandino
Reposted fromavooid avooid viaparrtyzant parrtyzant

August 02 2018

6782 bcca 420
Reposted fromfilmowy filmowy viacoeurina coeurina

July 23 2018

9375 7637 420
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viacoeurina coeurina
Ale być może na tym polega miłość - na byciu odważnym, choć zna się ból łamanego serca.
— Blair Holden
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viabotanyplay botanyplay

June 03 2018

Myśleć to cierpieć, no powiedz mi, czy to myślenie coś mi kiedyś dało, czy poprawiło moją sytuację? Myślę i myślę, i myślę, myśleniem milion razy oddaliłem się od szczęścia, ale ani razu się do niego nie zbliżyłem.
— Jonathan Carroll, Oko dnia
Reposted fromaggape aggape viawonderwall wonderwall

May 30 2018

Obdarz rozmówcę przestrzenią, w której może on zaistnieć.
— Eckhart Tolle

May 27 2018

Rozmawiając z ludźmi nie przystępuj od razu do kwestii, w której się różnicie. Zacznij od podkreślenia – i rób to cały czas – spraw, w których się zgadzacie.
— Dale Carnegie
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty

May 25 2018

6981 0c0e 420
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty

May 21 2018

1591 5f09 420
Reposted fromtosiaa tosiaa viacoeurina coeurina

May 20 2018

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl