Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 10 2017

Odkąd Cię tu nie ma, przestaję trochę wierzyć, że mogłaś mi się w ogóle przytrafić, że tyle rzeczy pięknych i niezasłużonych może nagle spaść na człowieka.
— Jeremi Przybora
7206 dec2
Trust.

He didn’t let the pup fall the first time, and so the pup did not hesitate to trust the second time. I love this.

Czasem ktoś wywoła w tobie chęć opowiedzenia czegoś, a potem tego żałujesz.
— Mirjam Mous
Reposted frominpassing inpassing viagdziejestola gdziejestola

June 04 2017

Wszystko, czego pragniesz jest po drugiej stronie strachu.
— George Addair
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty

June 02 2017

6946 3dcc 420
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viagdziejestola gdziejestola
6426 236b 420

waht-iz-lyfe:

So my friend started supernatural

May 26 2017

3952 5384 420
Sisters power
Reposted frompiehus piehus viamaddreamer maddreamer

May 24 2017

W relacjach między ludźmi najpiękniejsza jest ta spontaniczna szczerość.
— Gaunter o'Dim
Reposted fromgreywolf greywolf viagdziejestola gdziejestola

May 21 2017

Twoja wartość nie zmniejsza się dlatego, że ktoś nie potrafi jej w Tobie dostrzec.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viapiglet piglet

May 08 2017

9165 ac40 420
Reposted fromhysterie hysterie viamoviesss moviesss

April 28 2017

6528 deeb 420
Reposted fromnyaako nyaako viagdziejestola gdziejestola
8434 afe8 420
"Don't try" ("Nie próbuj"). Żona Ch. Bukowskiego, Linda Lee Bukowski twierdzi, że ma to oznaczać: "Jeżeli spędzasz cały czas próbując, wtedy wszystko co robisz to tylko próbowanie. Więc nie próbuj. Po prostu rób"

so... don't try
Reposted fromairwave airwave viaszarakoszula szarakoszula

April 21 2017

Jak słyszę to smutne pierdolenie o odnajdywaniu samego siebie, o tym, żeby postawić siebie na pierwszym miejscu, mieć odwagę bycia szczęśliwym, to mi się robi niedobrze.
— S. Twardoch
Reposted fromrazemosobno razemosobno viagdziejestola gdziejestola
Świadomość, że wiesz czego chcesz, zawsze daje siłę i wolność.
— Richard Yates
Reposted fromswojszlak swojszlak viagdziejestola gdziejestola

April 16 2017

Pętam się pałętam, kluczę pomiędzy miejscem, gdzie mnie teraz już nie ma a miejscem gdzie mnie nie ma jeszcze.
— M. Świetlicki

April 15 2017

9561 17d7 420

agent-ward:

ultrafunnypictures:

My friend wrote “tell me your secrets” on a wall about a year ago. She went back yesterday and people actually replied. I wasn’t sure exactly where to post this.

this is so precious

Reposted fromunmadebeds unmadebeds viagdziejestola gdziejestola

April 12 2017

1221 8010 420
Reposted fromsoupdujour soupdujour viareniferowa reniferowa

April 08 2017

2148 9c51 420
Jeśli wpadasz na jakiś pomysł, natychmiast zarządzaj jego realizację. Zrób to, zanim opadną cię wątpliwości, zanim zaczniesz mnożyć w głowie problemy. Pomysł, decyzja i realizacja to jedność, a nie trzy różne rzeczy! Jeśli nie będziesz działać odpowiednio szybko, to sam się sparaliżujesz własnym wahaniem.
— Andrzej Ziemiański
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagdziejestola gdziejestola

April 06 2017

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl