Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 28 2017

5619 7453 420
Reposted fromretro-girl retro-girl viafashionable fashionable
Drogi prawdziwej miłości nigdy nie są proste.
— Sarah Pinborough
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamglistyporanek mglistyporanek

September 24 2017

"Stojąc w miejscu też można zabłądzić".
— Edward Stachura
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viagdziejestola gdziejestola

September 18 2017

Są dni, kiedy jestem z kamienia, czasem z żelaza, najczęściej, niestety ze szkła
— Roma Ligocka

September 16 2017

0427 4a86
Reposted fromespeon-jpeg espeon-jpeg viapoolun poolun

September 14 2017

Reposted frommessedup messedup via21gramow 21gramow

September 08 2017

Człowiek płacze i rozpacza tylko wtedy, kiedy ma jeszcze nadzieję. Kiedy nie ma żadnej nadziei, rozpacz przybiera postać straszliwego spokoju.
— Maria Dąbrowska
Reposted fromcorvax corvax viagdziejestola gdziejestola

September 07 2017

3229 36aa 420
Istnieją miasta, do których tęsknie tak, jakby przeznaczone mi było tam spędzić całe życie.
— Elias Canetti
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszarakoszula szarakoszula
Trzeba umieć nabrać takiego wewnętrznego spokoju. Rozglądanie się i patrzenie na innych nie ma sensu, bo wtedy przychodzi właśnie stres, że ktoś już coś ma, a ja jeszcze nie. Wtedy popełnia się najwięcej błędów.
— wykładowca ASP
Reposted fromroxanne roxanne viasupposedtobe supposedtobe

September 02 2017

Mimo, że miłość jest potęgą, wymaga stałej opieki. Trzeba nad nią czuwać. Nawet największy ogień wymaga nieustannej kontroli.
— D. Gabaldon Podróżniczka
Reposted bybanitkawassupbruhnaturalgingermala-mi-w-glanachKwiatyKawaPapierosyhope2412czerwcaelusiveBloodEveaalison34futureiscomingpinkcacaoocytatylikekczekoladowezatraceniecristinaamalineczkaharridanxmissingxdysjuxgugunecropixiedancingwithaghostAinsworthCasskejtowaguerrieraCzarnyKapturKurtswifeszmayawakeneddivipartyhardorgtforusalkadmiralcrispybonesramoneskawszystkocozle58894blurred-dreamswerkacholerkaniktnigdybardziejnataliananiespokojna-dusza

August 29 2017

2358 ff43 420

lilyadoreparis:

Palais Garnier, Opéra de Paris. Photo superchinois801.

Reposted fromitslikerufus itslikerufus viawonderwall wonderwall
Nikt nie wydaje się bardziej obcy niż ktoś, kogo się kiedyś kochało.
— Erich Maria Remarque
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaCut Cut

August 27 2017

Nie chcę już więcej czekać ani wierzyć w rzeczy, których nie potwierdza życie.
— Hłasko
Najważniejszym nawykiem (…), jaki trzeba zdobyć w ciągu życia, jest pogodzenie się ze zmiennością wszystkiego. W życiu tylko zmienność się liczy, ma sens. Nic nie jest nam dane na dłużej, wciąż się dźwigamy i upadamy, wciąż się witamy i żegnamy, i jeżeli tego wszystkiego nie można przy sobie zatrzymać, należy zdobyć przynajmniej umiejętność niebuntowania się przeciw nietrwałości, zmienności.
— Mariusz Szczygieł "Projekt: Prawda"

August 25 2017

1579 1dc5 420
Reposted fromnyaako nyaako viagdziejestola gdziejestola

August 17 2017

3387 ce86 420
Reposted fromMiziou Miziou viaszarakoszula szarakoszula
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl