Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 17 2020

Z czasem uświadomisz sobie, że nie chodzi o motyle w brzuchu, ale o spokój w sercu.
— znalezione.

December 30 2019

7885 ddff 420
Reposted fromniewychowana niewychowana viaanakarenina anakarenina
Najlepszym sposobem, by być szczęśliwym z drugim człowiekiem jest nauczyć się najpierw być szczęśliwym w pojedynkę. Dzięki temu towarzystwo jest kwestią wyboru, a nie potrzeby.
— Mario Benedetti
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaanakarenina anakarenina

November 29 2019

Chciałabym ci zdradzić pewien mały sekret. Znają go ci, którzy przeżyli największe tragedie, a podejrzewam, że znasz go także i ty: słońce zawsze wschodzi. Zawsze.
Słońce wschodzi, gdy matki tracą dzieci, gdy mężczyźni tracą żony, gdy kraje pustoszy wojna. Słońce wschodzi, choćbyśmy przeżywali nie wiem jaki ból i cierpienie. Nawet jeśli jesteśmy absolutnie przekonani, że to koniec świata, nazajutrz słońce wzejdzie i tak. Nie należy więc oceniać miłości po tym, czy słońce wschodzi, czy nie. Dla słońca nie liczy się miłość. Dla słońca liczy się tylko wschodzenie.
— Taylor Jenkins Reid - "Rozstańmy się na rok"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaanakarenina anakarenina

July 22 2019

Jest taka chwila
Kiedy stare słowa nie są już ważne
A nowych jeszcze nie ma
— Adam Zagajewski (via owo-pisane.tumblr.com)
Reposted fromnazwabyla nazwabyla viasupposedtobe supposedtobe

June 22 2019

Moim zdaniem można zużyć całą swoją miłość. Moim zdaniem możną ją całą zużyć na jedną osobę. Można kochać tak mocno i tak głęboko, że nie zostaje już nic dla nikogo.
— Tony Parsons
Reposted fromniente niente viaparrtyzant parrtyzant

May 25 2019

May 04 2019

Kiedy wątpisz stajesz się łatwym celem
— Kapitan Marvel
Reposted fromresort resort viacytaty cytaty

April 25 2019

To, że zmiany nie widać, nie znaczy ,że jej nie ma. 
— skydelan
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
Przyszłość należy do tych, co mają ideę, wiarę w nią i zdolność poświęcenia
— Roman Dmowski
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
4643 93b3 420
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viamaddreamer maddreamer

March 10 2019

4367 dd41 420
“Photographer Stefan Draschan patiently waits to register people who combine with paintings in the museum”
Jest czasem taki dzień w życiu kobiety, że nie cieszy cię kolejna para butów po przecenie.
— Rozmowy nocą
Reposted fromresort resort viacytaty cytaty
"Jest taki rodzaj samotności, wynikający z poczucia niezrozumienia, gdy się wie rzeczy, o których inni nie wiedzą, i nie bardzo jest to komu przekazać, bo w gruncie rzeczy nie bardzo to innych interesuje".
— Ryszard Kapuściński
Reposted fromhelven helven viamaladziewczynka maladziewczynka
Sam już nie wiem co mi nie daje spać, tęsknota, niewiedza czy niepewność?
— Przemyślenia po 4 nad ranem
Reposted fromsoftboi softboi viawonderwall wonderwall

February 16 2019

Czasem mam takie dziwne poczucie, że właściwie mam życie za sobą. Zdarzyły się pewne rzeczy i te następne będą tylko wariacją na temat tego, co już było. Nie jestem oczywiście spełniony we wszystkich sferach, ale czuję się zaspokojony tym życiem. Nie wszystko mi się udało, przy niektórych przedsięwzięciach poniosłem porażki, są miejsca, do których nie dotarłem, ale summa summarum jestem zadowolony. 
— Andrzej Chyra
Reposted frommhsa mhsa viacytaty cytaty
To zadziwiające, jak mocno trzymamy się fragmentów przeszłości, czekając na przyszłość.
— Ally Condie
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaparrtyzant parrtyzant

November 25 2018

Człowiek dla samego siebie jest o wiele więcej skomplikowaną i o wiele trudniejszą do wytłumaczenia istotą niż dla innych, bo ma przed sobą cały świat wewnętrzny, dla tych innych niedostrzegalny i tym samym poniekąd nie istniejący. Gubimy się we własnej duszy, nie umiejąc ani określenia, ani nazwy znaleźć dla rozmaitych jej składników, nie wiedząc, że w jej głębi drzemią instynkty zdolne w odpowiedniej chwili nad całym naszym jestestwem zapanować. I czasami jeden fakt, jedno spostrzeżenie w wewnętrznym świecie jak błyskawica oświetla wnętrze naszej własnej duszy, pozwala nam dojrzeć w niej pierwiastki, o których nigdyśmy nie myśleli i istnienia ich nigdy nie przypuszczali.
— Roman Dmowski
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty

October 21 2018

Największe miłości, to te których nigdy nie było.
— Ochocki
Reposted fromxcvbz xcvbz vialavendova lavendova

October 14 2018

Bywają cisze, które nie mają nic wspólnego ze spokojem. 
— Michelle Paver
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viawonderwall wonderwall
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl